Wraz z wypożyczonym sprzętem udostępniamy E – BOOK Łęgowego Raka. Jest to przewodnik po krainie łęgów odrzańskich, który umożliwi pełniejsze korzystanie z dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego obszaru KŁO poprzez:

  • Propozycję ciekawych szlaków tematycznych
  • Przedstawienie bogactwa flory i fauny charakterystycznej dla terenów KŁO
  • Wskazanie ciekawych punktów obserwacyjnych
  • bogactwo produktów lub usług lokalnych
  • lokalne zasoby historyczne i kulturowe (zabytki, ciekawe miejsca, lokalne legendy i przekazy)
  • a także edukację z zakresu ochrony środowiska i klimatu
hands, businessmen, team

Polecamy szczególnie ofertę naszych
lokalnych partnerów!

Lokalne atrakcje turystyczne:
• Ekomuzea
• Rejs szkutą „Łęgowa Dama”
• Zwiedzanie Klasztoru Lubiąż
• Gałowskie targowisko rękodzieła i smaków

still life, food, dinner
Przewiń do góry